Om stiftelsen

Drottning Sophia (1836 – 1913), gift med Kung Oscar II, ägnade sig mycket åt välgörenhetsverksamhet och sjukvårdsfrågor. Bland annat grundade hon, tillsammans med Oscar II, Sophiahemmet. Hon inrättade också en stiftelse, Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem.

Ändamålet med Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem är att ’lämna vård och skydd åt kvinnor som straffats för brott’ och ’som lämnat hopp om förbättrad vandel´.